Prace konserwatorskie w naszym kościele.

 

 

Zadanie pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych w Kościele Parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Woli Rzeczyckiej” dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Celem projektu jest pełna konserwacja techniczna i estetyczno-plastyczna polichromowanych ścian w kruchcie kościoła, wymiana drzwi oraz wykonanie prac remontowych. Wykonane prace przywrócą zabytkowemu obiektowi walory techniczne i estetyczne.

 

Zakres prac obejmuje:

– wymianę drzwi wejściowych w przedsionku kościoła,

– oblicowanie ścian filonkami z litego dęba,

– wykonanie dębowych schodów na chór z balustradą,

– wykonanie drzwi dębowych przy wejściu na chór,

– wykończenie wejścia do organów,

– wykonanie zabudowy pod schodami,

– oblicowanie dębem drzwi stalowych,

– wykonanie prac konserwatorskich polichromii w kruchcie kościoła.

W zakres prac wejdą badania laboratoryjne uściślające datowanie dekoracji malarskiej oraz działania konserwatorskie techniczne i estetyczne.

Ponadto zostaną wykonane inne niezbędne prace konserwatorskie.

Wykonane roboty przywrócą dobry stan obiektu oraz umożliwią dalsze jego trwanie w historii.

 

Dofinansowanie: 294 102,00  zł

Całkowita wartość: 300 120,00 zł

Data podpisania umowy: październik 2023