Poczet proboszczów

1. Ks. Tadeusz Sebastiański (1892 – 1956) w latach 1923 – 1944

2. Ks. Jan Geneja (1913-2007) w latach 1944-1945

3. Ks. Jan Pyrcak (1911-?) w latach 1945-1947

4. Ks. Stanisław Stawarski (1911-?) w latach 1947-1948

5. Ks. Jan Czekajski vel Czekański (1897-?) w latach 1948-1958

6. Ks. Jan Poręba (1902-1986) w latach 1958-1970

7. Ks. Władysław Woroniak (1932-1986) w latach 1970-1986

8. Ks. Jan Butryn (1950) w latach 1986-1993

9. Ks. Marcin Hejman (1960) od 1993 r.