Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży  w naszej parafii istniało już wiele lat temu. Po długim okresie przerwy w swojej działalności, w 2017 roku zostało ponownie reaktywowane                             i w obecnym składzie funkcjonuje od dwóch lat.

Nasz oddział liczy w sumie 24 osoby i jest podzielony na dwie grupy wiekowe. Grupa starsza to jednocześnie sekcja muzyczna oddziału. Grupa młodsza przygotowuje się obecnie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Księdzem asystentem jest ks. Krzysztof Mikulski.

My -młodzież – angażujemy się aktywnie w życie duszpasterskie parafii  poprzez : oprawę liturgiczną niedzielnych Eucharystii, prowadzenie nabożeństw różańcowych, dróg krzyżowych oraz adoracji dla młodzieży w Wielki Piątek. Przygotowaliśmy dwa koncerty – patriotyczny z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski oraz z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Bierzemy także udział w wydarzeniach organizowanych przez KSM diecezjalny. W ubiegłym roku grupa starsza uczestniczyła w warsztatach muzycznych w Radomyślu nad Sanem oraz obchodach 25-lecia KSM diecezji sandomierskiej.  Integrujemy się z młodzieżą z innych oddziałów poprzez spotkania opłatkowe oraz bale karnawałowe.

W maju 2018 roku zaangażowaliśmy się w dekanalne czuwanie modlitewne na Jasnej Górze; prowadziłyśmy adorację oraz zajęłyśmy się oprawą liturgiczną Mszy Św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

Jako wspólnota młodych ludzi , staramy się pogłębiać swoją wiarę poprzez udział w różnych spotkaniach młodych. W 2017 r. wyjechaliśmy na Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 i planujemy, aby były to cyklicznie organizowane wyjazdy. Dwukrotnie uczestniczyliśmy                          w Diecezjalnych Dniach Młodych w Nowej Dębie oraz w Zawichoście, a także w corocznych spotkaniach młodzieży w Niedzielę Palmową w Sandomierzu.

Cieszymy się, że możemy czynnie działać w parafii oraz w diecezji. Pragniemy jak najlepiej przysłużyć się wspólnocie Kościoła oraz pogłębiać naszą wiarę.

Zapraszamy !!! Przyłącz się do nas !!!