Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

  1. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Msza św. o godzinie 11.30 będzie połączona z Uroczystością Odpustową i będzie ją sprawował Ks. Bp Edward Frankowski.
  2. Dodatkowe Msze św. o godz. 9.00 i 11.30. Dalej obowiązuje zasada ograniczonej ilości miejsc w kościele. W naszym jednorazowo może być 30 osób. Dziękujemy za zdyscyplinowanie w tej kwestii.
  3. . Podziękowanie za skoszenie trawy na cmentarzu  zakładowi pogrzebowemu „Pro Morte”.
  4. Podziękowanie za posprzątanie kościoła a szczególnie również za wykoszenie trawy na terenie przykościelnym i ofiarę na potrzeby kościoła do parafian z ostatnich numerów z Woli Rzeczyckiej prośba do parafian z pierwszych numerów z Dąbrowy  Rzeczyckiej.