VI Niedziela Wielkanocna

  • W  niedzielę dodatkowe Msze św. o godz.9.00 i 11.30 Informujemy że od niedzieli w naszym kościele może przebywać jednorazowo 30 osób. Bardzo dziękujemy za sumienne przestrzeganie ograniczeń i prosimy dalej o podobne zdyscyplinowanie.
  • W poniedziałek 100 rocznica Urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Bogaty przekaz z tej okazji przygotowały środki społecznego przekazu. U nas w kościele dodatkowa Msza św. o godzinie 17.00 sprawowana w intencji dziękczynnej za wielki dar dla Kościoła i świata w Osobie św. Jana Pawła II.
  • We wtorek dodatkowa Msza św. o godz. 7.00 sprawowana przez Ks. Bpa Edwarda w intencji swoich rodziców.
  • W poniedziałek wtorek i środę dni modlitw o urodzaje. W tym roku będziemy modlić się tylko w kościele bo nie ma możliwości zorganizowania procesji.
  • Z racji zwiększonej liczby osób w kościele w tym tygodniu może nie będzie konieczności dodatkowej Mszy św.  po nabożeństwie. Zapraszamy na godz. 18.00.
  • Podziękowanie za sprzątanie kościoła  i ofiarę na potrzeby kościoła. Prośba do parafian z ostatnich numerów z Woli Rzeczyckiej.