V Niedziela Wielkanocna

W dalszym ciągu w naszej parafii będą w niedzielę dodatkowe Msze św. o godz. 9.00 i 11.30. W tę niedzielę  Mszę św. o godz. 11.30 będzie celebrował Ks. Biskup Edward. Ojciec Święty Franciszek prosił, aby dzień 14 maja był w całym Kościele dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji ustania pandemii. Zachętę taką skierował …

Kontynuuj czytanie

Uroczystość NMP Królowej Polski.

W dzisiejszą uroczystość Msze. Będą w porządku niedzielnym. O 15.30 nabożeństwo majowe, bez zmiany tajemnic różańcowych. Jutro niedziela Dobrego Pasterza rozpoczynająca Tydzień Modlitw o Powołania. Dodatkowe Msze św. o godz. 9.00  i 11.30. O 15.30 nabożeństwo majowe. Gorące podziękowania za przygotowanie naszej świątyni do nabożeństw i ofiarę na potrzeby kościoła. Prośba do parafian z kolejnych …

Kontynuuj czytanie

III Niedziela Wielkanocna – ogłoszenia duszpasterskie.

Podobnie jak w ubiegła niedzielę będą dodatkowe Msze św.  o godz. 9.00 i 11.30, aby umożliwić większej ilości wiernych możliwość uczestnictwa we Mszy św. Przypominam, że w naszym kościele może równocześnie uczestniczyć  20 osób. Prośba, aby na miarę możliwości wracać do realnej rzeczywistości wspólnoty Kościoła. W piątek rozpoczynają się nabożeństwa majowe. W najbliższą sobotę i …

Kontynuuj czytanie

II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego.

W Niedzielę  Miłosierdzia Bożego w sposób szczególny upraszamy Miłosierdzia Bożego dla nas samych, dla naszej Ojczyzny i całego świata. Bardzo wielu z nas nie będzie miało możliwości przyjęcia Komunii św. , ale ten szczególnie bolesny czas i okoliczności z nim związane, jak mówią siostry z Łagiewnik, nie może być barierą dla Miłosiernego Boga.  Wypełniając wszystko …

Kontynuuj czytanie

Niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa.

         Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Tymi słowami każda rodzina naszej parafii  rozpocznie modlitwę przed śniadaniem wielkanocnym. Zabrzmią one w sposób szczególny w tym roku. Praktycznie przeżywamy te święta w „Kościele Domowym”. Pragniemy życzyć całej naszej wspólnocie parafialnej aby prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa pomagała popatrzeć oczyma wiary na całe nasze życie, by to …

Kontynuuj czytanie

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.  Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.  Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18:Zawsze się radujcie .Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan .Zawsze się radujcie, …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia duszpasterskie.

Niedziela Palmowa, którą dzisiaj obchodzimy rozpoczyna Wielki Tydzień w którym  świętujemy tajemnice naszego odkupienia. Zawsze w tym miejscu były inne słowa, ale w tym szczególnym roku kiedy obowiązują zarządzenie dotyczące epidemii, prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zasad.   /5 osób w kościele/ Ta bardzo nietypowa sytuacja daje nam jednak wielką i ważną szansę.   Niemożliwość uczestniczenia …

Kontynuuj czytanie

Dekret Ks. Biskupa.

Na stronie Diecezji Sandomierskiej znajduje się Dekret  Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza wyjaśniający zarządzenia dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiej podczas epidemii. Podajemy obszerne fragmenty. Dekret biskupi mówi, że w celebracjach liturgicznych oraz w innych aktach kultu, może brać maksymalnie udział pięciu uczestników, nie licząc osób koniecznych do posługi liturgicznej. Jeśli chodzi o Mszę św., należy w pierwszej kolejności zagwarantować uczestnictwo tym, którzy zamówili intencję mszalną. Zobowiązuje …

Kontynuuj czytanie

Dyspensa

Nadzwyczajna i wyjątkowa prośba.

W związku z zarządzeniem władz państwowych i Ks. Biskupa dotyczącym obecności w jednym miejscu najwyżej 50 osób proszę o uczestniczenie w Mszy św. przez środki społecznego przekazu. Prośba taka dla każdego księdza jest wyjątkowo dramatyczna, ale nie jesteśmy w stanie w inny sposób  wykonać powyższego zarządzenia. Nie będzie też nabożeństwa Gorzkich Żali. Kościół będzie otwarty. …

Kontynuuj czytanie