V Niedziela Wielkanocna

  1. W dalszym ciągu w naszej parafii będą w niedzielę dodatkowe Msze św. o godz. 9.00 i 11.30. W tę niedzielę  Mszę św. o godz. 11.30 będzie celebrował Ks. Biskup Edward.
  2. Ojciec Święty Franciszek prosił, aby dzień 14 maja był w całym Kościele dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji ustania pandemii. Zachętę taką skierował do nas również Ks. Bp Ordynariusz. Stąd gorąca prośba, aby każdy na miarę swoich możliwości włączył się w to ważne dzieło ratunku dla świata.
  3. Po nabożeństwie majowym sprawowana jest codziennie Msza św. dla tych, którzy chcieliby przystępować do sakramentu Eucharystii. Można również przystąpić do spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej.
  4. Podziękowanie za sprzątanie kościoła i ofiarę na potrzeby kościoła. Prośba do parafian z następnych numerów z Woli Rzeczyckiej