Ogłoszenia duszpasterskie.

Niedziela Palmowa, którą dzisiaj obchodzimy rozpoczyna Wielki Tydzień w którym  świętujemy tajemnice naszego odkupienia. Zawsze w tym miejscu były inne słowa, ale w tym szczególnym roku kiedy obowiązują zarządzenie dotyczące epidemii, prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zasad.   /5 osób w kościele/

Ta bardzo nietypowa sytuacja daje nam jednak wielką i ważną szansę.   Niemożliwość uczestniczenia fizycznego w liturgii niech będzie okazją do tworzenia w naszych rodzinach Kościoła Domowego. Będzie wymagało to  trochę więcej wysiłku i własnej inicjatywy, aby  przeżyć pięknie święta w domu . Wspólny udział w transmitowanych celebracjach liturgicznych, wspólnie przygotowana modlitwa rodzinna,  przygotowanie symboli wielkanocnych, potraw wielkanocnych i czas na rozmowy dotyczące wiary w nasze życie wieczne razem ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Ten czas wielkiego zatrzymania  niech będzie też dla nas  na szkołą naszej osobistej modlitwy, na którą jak wszyscy mówiliśmy, czasu zawsze brakowało.

Niech ten brak fizycznej nieobecności będzie dla nas czasem wielkiej duchowej przemiany i uzdrowienia naszego spojrzenia na Pana Boga, bliźniego i siebie samego

 

  1. W Niedzielę Palmową nie będzie poświęcenia palm.
  2. Od jutra Msze św. i celebracje liturgiczne o godzinie 18.00.
  3. Wielki Czwartek dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa
  4. Wielki Piątek dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa – obowiązuje post ścisły tzn. ilościowy i jakościowy bez możliwości dyspensy.
  5.  W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. o godz. 6.00 – Rezurekcja  9.00, 10.00  i 11.00. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz. 8.00 i 11.00. /możliwe dodatkowe Msze św. zostaną ogłoszone/
  6. W czasie Triduum adoracja do godz. 22.00 Bardzo prosimy o zachowanie zasady 5 osób w kościele.
  7. Podziękowanie za ofiary od wszystkich róż i parafian z Kępy.
  1. Przypominamy o zasadzie pozostawienia pierwszeństwa do udziału w Mszy św. dla osób związanych intencją.
  2. W sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów wielkanocnych. W tym roku tak zwana 'święconka’ ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem wielkanocnym błogosławieństwo wypowiada jeden z ochrzczonych domowników. /tekst zostanie umieszczony na stronie/