Nadzwyczajna i wyjątkowa prośba.

W związku z zarządzeniem władz państwowych i Ks. Biskupa dotyczącym obecności w jednym miejscu najwyżej 50 osób proszę o uczestniczenie w Mszy św. przez środki społecznego przekazu. Prośba taka dla każdego księdza jest wyjątkowo dramatyczna, ale nie jesteśmy w stanie w inny sposób  wykonać powyższego zarządzenia. Nie będzie też nabożeństwa Gorzkich Żali. Kościół będzie otwarty. Zachęcamy do osobistej modlitwy. Szczególnie do odmówienia w domu różańca o godzinie 20.30 w łączności z całym krajem. Taka nadzwyczajna sytuacja jest też jak się wydaje szczególną formą rekolekcji dla nas wszystkich.

Przypominamy  o dyspensie wydanej przez biskupa diecezjalnego od obowiązku uczestniczenia wiernych w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych zgodnie z  Kodeksem Prawa Kanonicznego.