Ścieżka Śladami Pamięci św. Jana Pawła II w naszej parafii.

Na terenie Woli Rzeczyckiej, pomiędzy kościołem parafialnym a szkołą podstawową, wyznaczona została ścieżka nosząca nazwę „Śladami Pamięci św. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej”.  Szlak ten kilka razy do roku przemierzają uczniowie tutejszej szkoły, ich rodzice i nauczyciele z okazji ważnych uroczystości. Obecność  Papieża w naszej małej miejscowości jest symboliczna, ponieważ nigdy nie było Go na tych terenach. To parafianie podróżowali do Ojca Świętego. Byliśmy obecni na większości Jego pielgrzymek do Polski, a także w Watykanie. Znamienne, że Papież aż pięciokrotnie wspominał Wolę Rzeczycką w swoich pozdrowieniach kierowanych do pielgrzymów na Placu św. Piotra i w Castel Gandolfo, a we włoskim L’Osservatore Romano pojawiła się wzmianka o pielgrzymach z Woli Rzeczyckiej. Napełnieni radością mieszkańcy wracali z pragnieniem podzielenia się swoimi wrażeniami, próbując zatrzymać wzniosłe chwile na dłużej. W ten sposób, na plebanii i w szkole podstawowej – jako miejscach najbardziej do tego celu odpowiednich, gromadziły się pamiątki ze spotkań z Janem Pawłem II. W obu tych miejscach, wokół których de facto toczy się niemal całe życie niewielkich społeczności, realizuje się żywy kult pamięci o wielkim Polaku. W obu znajdziemy trwałe świadectwa starań mieszkańców o zachowanie Jego nauki, nie pozwalające zatrzeć w świadomości jej znaczenia dla współczesnego świata. W dobie światopoglądowych niepewności, zawirowań i manipulacji, w obu tych miejscach przywołujemy osobę św. Jana Pawła II, a z Nim Jego słowa, które zawsze wskazywały nam fundamenty dobrego człowieczeństwa.

Dumni z podjętego wiele lat temu wyzwania szerzenia nauki, a następnie pamięci o świętym Papieżu, chcemy przybliżyć poszczególne miejsca znajdujące się na ścieżce „Śladami Pamięci św. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej”.

  1. Relikwie św. Jana Pawła II

W naszym wspaniałym, zabytkowym kościele parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, którego kamień węgielny wmurowano już w 1912 r., umieszczone zostały relikwie I stopnia w postaci włosa św. Jana Pawła II uzyskane dzięki staraniom księdza proboszcza, Marcina Hejmana w kwietniu 2014 roku.  Jest to jedna z najbardziej wartościowych pamiątek na niniejszym szlaku. Prosty relikwiarz ustawiono na ołtarzu bocznym poświęconym Matce Boskiej Królowej Korony Polskiej. Miejsce to jest bardzo symboliczne i nawiązuje do oddania się papieża Maryi, a także sprawom Polski. Przez swoją papieską, a wcześniej kardynalską dewizę: „Totus Tuus” , św. Jan Paweł II wskazywał nam, że u stóp Maryi człowiek zawsze znajduje obronę i pocieszenie.

  1. Dzwon „Św. Jan Paweł II”

Od 26 kwietnia 2014 roku, obok dzwonu „Tadeusz” i dzwonu „Hieronim”, Dobrą Nowinę głosi  piękny dzwon „Św. Jan Paweł II”.  Zastąpił on uszkodzony  lata wcześniej  dzwon „Marja”. Wszystkie tutejsze dzwony pochodzą ze znanej przemyskiej pracowni braci Felczyńskich. Fundatorami „Jana Pawła II” byli parafianie pragnący w ten sposób upamiętnić pontyfikat wielkiego Polaka w roku jego kanonizacji. Na odlewie, obok wizerunku Papieża, wymieniono ówcześnie posługujących kapłanów: papieża  Franciszka, bpa Krzysztofa Nitkiewicza, bpa Edwarda Frankowskiego oraz księdza proboszcza, Marcina Hejmana.

  1. Galeria „Kropla Bieszczadów”

Sąsiadującą z kościołem, zabytkową parafię z lat 20-tych XX wieku przeznaczono w całości na miejsce rozwoju kulturalnego i formacji lokalnej społeczności. Mieści się tutaj harcówka, Sala Misyjna, Centrum Pomocy Rodzinie, świetlica, oraz Galeria „Kropla Bieszczadów”, w której zgromadzono bogaty zbiór dzieł słynnego bieszczadzkiego artysty Zdzisława Pękalskiego. „Kropla Bieszczadów” jest na naszej ścieżce pamięci miejscem uwiecznienia myśli św. Jana Pawła II, wielkiego miłośnika gór i natury. To On powiedział: ”(…)chciałbym jeszcze raz odwiedzić dwa miejsca – obydwa są w Bieszczadach.” Zgromadzone w galerii święte wizerunki malowane na starych dzieżach, deskach ze spalonych cerkwi, drewniane ikony  przypominają wyjątkowy klimat Bieszczad i w zadumę wprowadzający spokój, za którym tak tęsknił nasz Papież. Wchodząc do dawnych plebańskich salek znajdujemy zapach historii i ciszę sprzyjające głębokim przemyśleniom. W taki właśnie sposób nasz Święty uczył swoich studentów jako profesor KUL: zabierając ich na bieszczadzkie szlaki, gdzie w ciszy i pośród przyrody jest się najbliżej Boga i Jego Mądrości.

  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Na skutek zabiegów czynionych od 1999 roku,  szkole w Woli Rzeczyckiej nadano  imię Jana Pawła II w dniu 20 maja 2002 r. Od tego czasu całej społeczności tej szkoły przyświecają słowa: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!”, skierowane przez Papieża do młodzieży. Na honorowym miejscu, przy głównym wejściu do budynku, zawisła tablica pamiątkowa poświęcona przez samego Patrona w czasie Jego wizyty na ziemi sandomierskiej 12 czerwca 1999 r. oraz sztandar szkoły z wizerunkiem Świętego. Uczniowie czynnie uczestniczą w uroczystościach zawiązanych z osobą św. Jana Pawła II, godnie  reprezentując całą miejscowość na zewnątrz. Szkoła jest m. in. członkiem  Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, każdego roku organizuje Diecezjalny Przegląd Teatralny Szkół  im. Jana Pawła II, uczniowie biorą udział w licznych konkursach, częste są również wyjazdy  do miejsc związanych  z Patronem. Jego pamięć jest tu wciąż żywa i gorliwie podtrzymywana, zgodnie ze zobowiązaniem, którego szkoła podjęła się, przyjmując imię Jana Pawła II.

  1. Sala Pamięci JP II

Owocem aktywności podejmowanych przez Szkołę Podstawową im Jana Pawła II i parafię są m.in. bogate zbiory w szkolnej Sali Pamięci JP II.  Jednym z pierwszych i najbardziej wartościowych eksponatów jest szczególne błogosławieństwo dla społeczności szkolnej podpisane w Watykanie  13 maja 2002 r. przez samego Jana Pawła II. Od momentu podjęcia decyzji o przyjęciu Papieża na patrona, do szkoły zaczęły naturalnie napływać pamiątki z Nim związane. Czasami były to drobiazgi przywiezione z pielgrzymki do Watykanu przez życzliwe osoby, ale zdarzały się także całe serie encyklopedii, piękne wydania albumów, ceramika… Nie sposób wymienić wszystkich darczyńców,  pośród których znajdują się: bp Edward Frankowski, brat Piotr Ślusarczyk, ks. Henryk Krzyżanowski, ks. Marcin Hejman… Na przestrzeni niemal 20 lat zbiory rozrosły się do imponujących rozmiarów. Wyeksponowane w specjalnie do tego przeznaczonej Sali Pamięci są dzisiaj wizytówką szkoły, świadectwem starań o utrzymanie pamięci o naszym wielkim Rodaku oraz wspaniałym materiałem dydaktycznym dla nowych pokoleń uczniów szkoły.

  1. Ławeczka papieska i Dąb Papieski

Ogród przed budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II mieści kolejne  trwałe ślady obecności Świętego w lokalnej pamięci. Rośnie tu Wadowicki dąb pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II opatrzony certyfikatem i zasadzony 24 maja 2005 r. przez wójta gminy Jana Pyrkosza, dyr. szkoły Barbarę Pankowską i ks. Marcina Hejmana. W otoczeniu tego symbolicznego drzewa  umieszczono granitowy głaz z tablicą pamiątkową ufundowaną przez społeczność szkoły z okazji 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Pod dębem znajdziemy natomiast Ławeczkę papieską z figurą św. Jana Pawła II. Papież w naszej parafii jest pogodny, uśmiechnięty, nie stoi na wysokim piedestale. Takim właśnie chcemy Go pokazywać następnym pokoleniom – pomimo iż był jednym z najpotężniejszych przywódców XX wieku, był zawsze blisko zwykłych ludzi. Na ławeczce, tuż obok Niego  jest miejsce dla każdego, kto pragnie odpocząć przemierzając trasę  Śladami Pamięci  św. Jana Pawła II  i w otoczeniu przyrody tak bliskiej Jego sercu, oddać się refleksji i wspomnieniom tej niezwykłej postaci.