II Marsz Papieski.

Niedziela 20 października 2019 roku była w naszej parafii szczególnym dniem. Uczniowie PSP im. Jana Pawła II przygotowali wzruszający program ku pamięci swojego świętego Patrona z okazji XIX Dnia Papieskiego. Po wieczornej mszy świętej parafianie wyruszyli na II Marsz Papieski. Jednakże tym razem pochód połączono z oficjalnym otwarciem trasy „Śladami Pamięci św. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej”. Ścieżka ta łączy miejsca w szczególny sposób upamiętniające Papieża: otoczenie kościoła parafialnego i teren szkoły podstawowej i jest najnowszą inicjatywą zrealizowaną dzięki wsparciu z Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa dla Odnowy Wsi”.

Początkowy punkt na trasie  ścieżki to relikwie św. Jana Pawła II umieszczone w bocznym ołtarzu kościoła. Kolejne to dzwon „ Św. Jan Paweł II” i Galeria „Kropla Bieszczadów” w salach „starej plebanii”. Zakończenie ścieżki znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, gdzie rośnie Wadowicki Dąb Pamięci Jana Pawła II, ustawiona została Ławeczka papieska z figurą św. Jana Pawła II i głaz z pamiątkową tablicą z okazji 40.rocznicy wyboru naszego Papieża. W budynku szkoły znajduje się z kolei tablica pamiątkowa poświęcona przez Patrona oraz Sala Pamięci pełna unikatowych eksponatów i literatury.

Pokonawszy niemal kilometrową trasę, uczestnicy marszu zostali powitani przez Panią dyrektor Barbarę Pankowską, oraz byli świadkami uroczystego zamknięcia inwestycji, jaką była ścieżka „Śladami Pamięci św. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej” przez jej inicjatorów: Justynę Szwedo i Krzystofa Siodę. Zaproszeni z tej okazji goście, z wójtem Janem Pyrkoszem i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych na czele, mieli okazję przekonać się, w jaki sposób słowa Papieża: „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali!” wcielają w życie parafianie w Woli Rzeczyckiej. Ukończenie przedsięwzięcia wymagało bowiem kilkumiesięcznej, intensywnej współpracy wielu osób, a cała realizacja jest dowodem na solidarność i zaangażowanie społeczne mieszkańców. Wydarzenie zakończyło się wieczornym zwiedzaniem szkolnej Sali Pamięci.