Spotkanie misyjne.

Dnia 25 sierpnia odbyło się i spotkanie z Siostrą Krystyną Młynarz pochodzącą z naszej parafii. Po Mszy św. Siostra w bardzo interesujący sposób opowiadała o swojej pracy misyjnej w Kamerunie.