Parafialne Dożynki.

Tradycyjnie 15 sierpnia dziękowaliśmy za tegoroczne plony przeżywając nasze parafialne Dożynki. Po raz 23 przewodniczył dziękczynnej Mszy św. w wygłosił kazanie Ks. dr Michał Mierzwa. Po Mszy św. zostały poświęcone wieńce przyniesione przez parafian z Dąbrowy Rzeczyckiej, Kępy Rzeczyckiej, Rzeczycy Okrągłej i Woli Rzeczyckiej. W godzinach popołudniowych wszystkie delegacje wieńcowe i bardzo wielu parafian wzięło udział w Gminno-powiatowych Dożynkach w Dąbrówce Pniowskiej.