Podsumowanie Roku Duszpasterskiego Scholi i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Miniony rok był bardzo pracowity, owocny i … dobry dla scholi  oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Grupa młodsza scholi doskonaliła swoje umiejętności wokalne pod fachowym okiem pani Kamili na cotygodniowych spotkaniach; grupa starsza, która jest jednocześnie sekcją muzyczną KSM-u, angażowała się w życie duszpasterskie  i liturgiczne w parafii, przygotowując adoracje, oprawy  muzyczne Eucharystii.

Dziewczęta z KSM-u uczestniczyły ponadto w kilku projektach religijnych o zasięgu diecezjalnym oraz ogólnopolskim w celu pogłębienia swojego życia duchowego oraz przeżywania doświadczenia wiary                i wspólnoty w znacznie większym gronie młodzieży. I tak:

  • w dniu 1 czerwca – Spotkanie Młodych LEDNICA 2000;
  • w dniach 7-9 czerwca – Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej w Klimontowie oraz udział w uroczystościach 20 rocznicy pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II w Sandomierzu;
  • w dniu 20 czerwca– wyjazd na Koncert Uwielbienia „Jednego Serca Jednego Ducha” do Rzeszowa.

Podsumowanie pracowitego roku w parafii odbyło się w dniu 19 czerwca; najpierw wspólna  Eucharystia dziękczynna, a następnie spotkanie integracyjne.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają oraz dobrze życzą naszej scholce parafialnej oraz młodzieży.

Dzieciom i młodzieży życzymy udanych i błogosławionych wakacji.