Diecezjalny Przegląd Piosenki Harcerskiej i Zuchowej „Bieszczadnik 2019”

W dniach 14 i 15 czerwca 2019r. odbył się w Woli Rzeczyckiej VII Diecezjalny Przegląd Piosenki Harcerskiej i Zuchowej „Bieszczadnik 2019”. Liczba biorących udział w tym wydarzeniu dochodziła do 300 osób. Były to zuchy i Harcerze z: Dwikóz, Gorzyc, Stalowej Woli, Zaklikowa, Lipy, Potoczka, Radomyśla nad Sanem oraz organizatorzy z Woli Rzeczyckiej. Pomimo upałów w dzień, komarów wieczorem i natarczywego piania kogutów w nocy wszyscy bawili się dobrze. Oczywiście motywem przewodnim był śpiew, ale również budowa  /pomimo upałów/ „wioski indiańskiej ” a zuchy dzięki pomocy rodziców tworzyły szczepy indiańskie z odpowiednimi ozdobami na głowach i twarzach.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za pomoc w organizacji: Diecezji Sandomierskiej, Gminie Radomyśl nad Sanem, Bankowi Spółdzielczemu w Radomyślu, Gminnemu Centrum Kultury w Chwałowicach. Dziękujemy jurorom w osobach ks. Władysława Kreta, Tomasza Turka, Pawła Słowika i dh. Karoliny Pawłowskiej. Wielkie podziękowania dla Państwa Karoliny i Zbigniewa Wermińskich za oprawę techniczną i muzyczną. Podziękowanie dla Pań z Koła Gospodyń, strażaków i bardzo wielu osób indywidualnych. Szczególne podziękowanie dla Ks. Dariusza Sidora za towarzyszenie harcerzom i wszelką pomoc, a na Jego ręce jako kapelana wszystkim księżom.

Dziękujemy bardzo: Rodzicom zuchów i harcerzy, wszystkim instruktorom, harcerkom, harcerzom i zuchom za wspólnie spędzony czas.