Nowi ministranci i lektorzy.

W sobotę 25 maja siedmiu kandydatów zostało włączonych do grona ministrantów. W czasie Mszy św. zostali przedstawieni wspólnocie parafialnej, złożyli przyrzeczenie ministranckie i po raz pierwszy ubrali komeżki i pelerynki.

Poświęcone też zostały krzyże lektorskie 5 lektorom.