Droga Krzyżowa.

Plenerowa Droga Krzyżowa.

„Błogosławieni Miłosierni, albowiem Oni Miłosierdzia dostąpią”

W piątek, 12 kwietnia 2019 roku w naszej parafii miała miejsce Droga Krzyżowa w plenerze. Przygotowana i poprowadzona przez harcerzy i zuchów ze szczepu ZHP w Woli Rzeczyckiej i członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Motywem przewodnim rozważań odprawianej w tym dniu Drogi Krzyżowej było Boże Miłosierdzie i  stanowiły doskonałą okazje do refleksji nad naszą odpowiedzialnością i zaangażowaniem w życie Kościoła, który my wszyscy przecież tworzymy.

Tak, jak i w minionych latach początek i koniec Drogi Krzyżowej wyznaczał kościół. Prowadziła ona między  domostwami, polami, na Turki, a następnie ścieżką rowerową przez niemalże całą wieś Wolę Rzeczycką.

Drogę krzyżową animowała śpiewem młodzież z KSM-u, i Roksana Cebula, rozważania prowadzili harcerze. Jedenasta stacja była przy kapliczce. Tam też pomodliliśmy się za całą wspólnotę parafialną. Jak co roku ta Droga Krzyżowa przyciągnęła wielu wiernych z naszej parafii, m.in. dzieci, młodzież oraz osoby starsze.

Niezwykły był nastrój tego nabożeństwa odprawionego w plenerze. Z jednej strony skłaniał do refleksji, zadumy nad wielką miłością Boga do człowieka, z drugiej jest świadectwem naszej wiary, jej publicznym wyznaniem, deklaracją, że wybraliśmy Jezusa.