Betlejemskie Światło Pokoju.

     Harcerze ze szczepu ZHP „Bieszczadnicy” przekazali Betlejemskie Światło Pokoju władzom samorządowym i mieszkańcom parafii Wola Rzeczycka. Już po raz 28. zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju – znak braterstwa, jedności i pokoju, nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „Światło, które łączy”.

 

     W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

    W historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

     Dla harcerzy ogień jest bardzo ważny, jednoczy i pomaga tworzyć harcerską wspólnotę. Ogień z Betlejem jest tym bardziej wyjątkowy. Przekazywany z rąk do rąk, ze świeczki na świeczkę z pochodni na pochodnie rękami skautów i naszych polskich harcerzy dociera do domów ludzi na wigilijne stoły. W niedzielę, 23 grudnia 2018r. dotarł również do Woli Rzeczyckiej po to by zjednoczyć i po to by ta jedność trwała miedzy ludźmi.

 W niedzielę, 23grudnia 2018r. o godz. 16.00 w kościele parafialnym w Woli Rzeczyckiej uroczyste przekazanie Światła rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Proboszcza Marcina Hejmana, kapelana szczepu ZHP „Bieszczadnicy”. Po Mszy św. zapłonęło harcerskie ognisko, odpalone od Betlejemskiego Światła Pokoju. Następnie Światło zostało przekazane przedstawicielom władz samorządowych na czele z panem Wójtem Janem Pyrkoszem i mieszkańcom parafii. Na zakończenie pan Wójt złożył wszystkim życzenia, a zgromadzeni podzieli się opłatkiem.