Dzień Myśli Braterskiej.

Jak co roku, 22 lutego zuchy i harcerze ze Szczepu „Bieszczadnicy” obchodzili  Dzień Myśli Braterskiej, święto zuchów i harcerzy całego świata. Po Mszy świętej sprawowanej w intencji wszystkich zuchów i harcerzy oraz przyjaciół, odbył się uroczysty apel, na którym zostali mianowani nowi funkcyjni szczepu. Spotkanie zakończył braterski krąg i tradycyjny pączek.