Opłatek dla członków róż różańcowych.

W pierwszą niedzielę miesiąca stycznia, przed nabożeństwem i zmianą tajemnic różańcowych odbyło się spotkanie opłatkowe róż różańcowych. Podkreślano wartość i ważność modlitwy różańcowej, która stanowi fundament życia religijnego całej parafii. Kolędowano pod przewodnictwem ks. Władysława Kreta.