Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

 

W Tobie jest światło

Każdy mrok rozjaśni
W Tobie jest życie
Ono … zwycięża

 

W sobotę, 23 grudnia 2017 roku , w parafii Wola Rzeczycka miało miejsce uroczyste przekazanie „Betlejemskiego Światła Pokoju” pod hasłem „W Tobie jest Światło”. Już od dwudziestu siedmiu lat jest ono organizowane  przez Związek Harcerstwa Polskiego i jest  tradycją  przekraczającą granice państw i bariery ludzkich uprzedzeń – jest ono symbolem wzajemnego zrozumienia ,miłości  i pokoju.

Ceremonia przekazania Światła w parafii Wola Rzeczycka rozpoczęła się uroczystą Mszą św., koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Proboszcza Marcina Hejmana. Zuchy i harcerze ze szczepu ZHP „Bieszczadnicy” procesyjnie wnieśli światło do świątyni, by od niego rozświetlić kościół i zgromadzonych wiernych. Przy akompaniamencie pana Zbigniewa Wermińskiego harcerki Alicja i Roksana zaśpiewały piosenkę towarzyszącą temu wydarzeniu „Światło z Betlejem, nową światu da nadzieję…”, a druhna Dominika odczytała przesłanie tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju. Zuchy i harcerze stworzyli piękny, świąteczny nastrój, który niewątpliwie podniosła druhna Roksana wykonując podczas Mszy św. pastorałkę „Mario czy już wiesz…” oraz pieśń „W Tobie jest światło…”.

W uroczystej ceremonii przekazania Światła uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Radomyśl nad Sanem panem Janem Pyrkoszem, przewodniczącym Rady Gminy panem Edwardem Wermińskim, radnymi  z terenu gminy. Obecni byli również sołtysi poszczególnych wsi oraz zaproszeni przedstawiciele mieszkańców parafii. Po zakończonej Mszy św. odbyło się spotkanie opłatkowe w harcówce, gdzie wszyscy uczestnicy tego wydarzenia; zuchy, harcerze, instruktorzy, rodzice, zaproszeni goście złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem.

Wszystkim obecnym na uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju dziękujemy za obecność i wspólną modlitwę.