Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego

 

26 października 2017r. w Rzeszowie odbyła się  Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.  „ Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowani a młodego pokolenia” to główny temat dyskusji zorganizowanej konferencji. Konferencja została zorganizowana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Instytut Prymasowski Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w kościele pw.  Św. Jadwigi Królowej, której przewodniczył Prymas Polski Wojciech Polak. Następnie uczestnicy udali się do siedziby WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, gdzie rozpoczęła się druga część spotkania. Tę zapoczątkowały wystąpienia organizatorów i zaproszonych gości. Głos zabrali między innymi  Podkarpacki Kurator Oświaty Anna Rauch, wojewoda podkarpacki Ewa Lenart oraz marszałek województwa Władysław Ortyl.

Z wykładem programowym wystąpił Prymas Polski Wojciech Polak, który zwrócił uwagę na słowa kard. Wyszyńskiego  o wielkiej roli rodziców w wychowaniu młodych ludzi, ale tłumaczył także, że  wychowanie jest wspólną sprawą całego społeczeństwa, świętym sprzężeniem rodziny, wychowawców, nauczycieli, państwa i kościoła. Przypomniał też o wciąż aktualnym przesłaniu Jana Pawła II, które zostawił młodym ludziom „ Wymagajcie od siebie, nawet gdy inni od Was nie wymagają”.  W dalszej części odbyły się dwa panele dyskusyjne, zaprezentowano przykłady działań wychowawczych szkół, które były inspirowane etosem Patronów.

W spotkaniu uczestniczyło blisko sześćset osób, w tym nauczyciele naszej szkoły ks. Marcin Hejman             i Krystyna Stelmach.