„…swego nie znacie” – Jubileusz pracy naukowej Pana Profesora Kazimierza Kuczmana

Dnia 17.10.2017roku w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej Panu Profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi. Pan Profesor jest naszym rodakiem. Urodził się w Rzeczycy Okrągłej. Od wielu lat mieszka w Krakowie, a od 20 jest mieszkańcem Wawelu. Bardzo mało osób może powiedzieć o sobie tak, jak Pan Profesor, że jest Wawelczykiem. Dla zapoznania się z życiorysem i dokonaniami naukowymi,  odsyłam czytelnika do internetu. Jednocześnie pragnę podkreślić to, o czym mówili prawie wszyscy prelegenci,  wielką skromność Pana Profesora. Profesor Adam Małkiewicz na zakończenie swojej wypowiedzi scharakteryzował osobę Pana Kazimierza bardzo krótko, ale chyba najpiękniej jak można scharakteryzować człowieka:”ora et labora”.

Ta krótka notka powinna zachęcić nas do zapoznania się z Osobą i dokonaniami Pana Profesora Kazimierza Kuczmana, aby nie zarzucono nam, że cudze chwalimy, a swego nie znamy. Dodam, że Jubilat jest współautorem albumu o parafii Wola Rzeczycka „Nadsańska Jasna Górka”.

 

 

W załączeniu program  uroczystości.

 

Uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej Profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi

 

 1. Introit

 

Szczęść Boże, dobry wieczór.

Czcigodni Księża, Siostry Zakonne, Szanowni Państwo. W wyjątkowy piękny wieczór kończącego się babiego lata zgromadziła nas w tym miejscu sympatia i przyjaźń do człowieka niezwykłego – Profesora Kazimierza Kuczmana. Niech w atmosferę tego podniosłego wieczoru wprowadzi nas kompozycja Jana Henryka Botora Deus caritas est w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie „Psalmodia” pod dyrekcją pana prof. Włodzimierza Siedlika.

 

 1. Chór: Deus caritas est – Jan Henryk Botor

 

 1. Wyśpiewany kantyk niech stanie się przywitaniem i serdecznym pozdrowieniem wszystkich przybyłych Gości – i z bliska, i z daleka, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. W sposób szczególny i serdeczny pragnę powitać dostojnego Jubilata, pana prof. Kazimierza Kuczmana, który w tym roku obchodzi 70 rocznicę swoich urodzin, będąca niewielkim pretekstem do dzisiejszego spotkania.

Słowa szczególnego pozdrowieni i wdzięczności za przybycie kieruję w stronę Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. Wojciecha Zyzaka, gospodarza tego miejsca, Kanclerza Uniwersytetu ks. Andrzeja Lichosyta oraz Dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego ks. prof. Jacka Urbana, przybyłych Prodziekanów, członków Rady Wydziału na czele z dyrektorem Instytutu Historii Sztuki i Kultury ks. prof. Dariuszem Taborem, jego zastępcami i pracownikami naszego Instytutu.

Zaszczytem jest gościć i serdecznie przywitać w tym miejscu naszych najbliższych sąsiadów z Wawelskiego Wzgórza, w tym współgospodarza tej uroczystości Dyrekcję Zamku Królewskiego na Wawelu na czele z panem prof. Janem Ostrowskim, pracowników Zamku i wszystkich z nim związanych, którzy z naszym Jubilatem współpracował przez tak długi czas.

Cieszymy się ogromnie z obecności pracowników bratniego Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, któremu przewodzi pan prof. Marek Walczak, jak i osób reprezentujących krakowską Akademię Ignatianum.

Pozdrawiamy Dyrektorów zaprzyjaźnionych instytucji, pracowników oraz osoby ich reprezentujące, a to powitanie niech będzie mi wolno złożyć na ręce pana Przemysława Mrozowskiego – Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie i pana Andrzeja Betleja – Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie.

Ciepłych słów powitania nie może zabraknąć dla krewnych naszego Jubilata, niestety nie mogły przybyć do nas jego rodzone siostry. Cieszymy się, że dotarli uczniowie Profesora oraz studenci, i ci z Grodzkiej i Sławkowskiej, a także pracownicy sekretariatu i obsługi z naszego Instytutu.

Nasza radość jest tym większa, że są z nami członkowie Stowarzyszenia Historyków Sztuki, jak również profesorowie, wykładowcy, konserwatorzy, ludzie związani z kulturą, historią i historią sztuki, a przede wszystkim przyjaciele lub dobrzy znajomi naszego Jubilata.

Wreszcie niech wolno mi będzie pozdrowić członków chóru uniwersyteckiego Psalmodia z panem prof. Włodzimierzem Siedlikiem na czele i już teraz przekazać wyrazy szczerego podziękowania za przybycie i uświetnienie naszej uroczystości.

Dziś łączą się z nami osoby, które z różnych przyczyn nie mogły do nas dotrzeć, a przekazują nam swoje pozdrowienia, w tym pan prof. Marco Paoli z Lukki.

W imieniu organizatorów jeszcze raz serdecznie witam wszystkich przybyłych, każdą i każdego. A serdeczne słowa pokoju, pozdrowienia oraz błogosławieństwa niech wybrzmią w kompozycji Charlesa Gounoda Laudate Dominum.

 

 1. Chór: Laudate Dominum – Charles Gounod

 

 1. Proszę teraz o słowo Jego Magnificencję ks. prof. Wojciecha Zyzaka Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

 1. Swoje słowo skieruje do nas pan prof. Jan Ostrowski Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu

 

 1. O wręczenie przygotowanej księgi pamiątkowej proszę Rektora naszego Uniwersytetu, prof. Jana Ostrowskiego oraz redaktor wydawniczą księgi dr Joannę Ziętkiewicz-Kotz.

 

 1. Chór Uniwersytetu Papieskiego wykona utwór Krzysztofa Niegowskiego Hymnum gloriae Tuae canimus

 

 1. Prezentacja multimedialna i komentarz – ks. dr Szymon Tracz

 

 1. Post scriptum – prof. Adam Małkiewicz oraz ks. dr hab. Dariusz Tabor – Dyrektor Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII

 

 1. Słowo Jubilata