Zaproszenie na 25-lecie ZHP „Bieszczadnicy” zawierające program