Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny – odpust parafialny

Maryja udaje się do Elżbiety. Te dwie kobiety noszą synów, co do których Bóg ma szczególny plan. Obie charakteryzuje dojrzała wiara i są napełnione Duchem Świętym. Wyznawanie wiary, którą my często ukrywamy, jest dla nich radością.

Tegorocznej sumie odpustowej  przewodniczył ks. dr Władysław Kret, proboszcz parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Bieczu pełniący zarazem funkcję prepozyta bieckiej Kapituły Kanonickiej.