Uroczystości 3 Maja

W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski nasi harcerze uczcili Opiekunkę Polski oraz kolejną rocznicę Konstytucji 3 Maja, prezentując program patriotyczny.